background

Resenärs- och flygplatsfakta - Malmö Airport

Ett hotell – Sturup Airport hotell.  3 400 parkeringsplatser. Ett parkeringshus.
1 500 anställda i ett femtiotal företag Malmö Airport ligger i Svedala kommun


Operativ fakta

En passagerarterminal
Två fraktterminaler
Två hangarer
Tjugo parkeringsplatser för stora flygplan
Sju parkeringsplatser för mindre flygplan
En start- och landningsbana (2 800 m)
En start- och landningsbana (797 m)

61% Semester-resenärer
39%
Affärsresenärer
53%
Män
30%
35-49 År
47% Kvinnor
2,2milj resenärer

Av dessa var 972 000 utrikesresenärer

40

In- och utrikesdestinationer