image

Om Mediafabriken

Vi är ett mediahus som äger och driver olika mediakanaler som når dels, affärsresenärer via Svenska flygplatser.

Genom ett avtal med Swedavia som äger Sveriges största flygplatser erbjuder Mediafactory dels exponering på stora vepor i anslutning till flyget samt magasinet Gate Report, Sveriges ledande livsstilsmagasin med distribution på Sveriges största flygplatser.

Gate Report utkommer 6 gånger per år målgruppen är affärsresenärer.Mediafactory är även verksamma inom området rörlig reklam på ledskyltar.

Mediafactory producerar och tillhandahåller även kundtidningar i samarbetar med SvD och de övriga tidninghusen runt om i Sverige. Vi fungerar som en One Stop Shop när det gäller produktion inom print och digitalt media. All kompetens finns inhouse.